Zapewniamy pełny zakres usług projektowych, od koncepcji poprzez projekt wykonawczy aż po pełną dokumentację powykonawczą.


Specjalizujemy się w projektowaniu:

  • systemów sterowania i regulacji
  • układów pracujących w strefach zagrożonych wybuchem (ATEX),
  • układów pomiarowych i doborze aparatury kontrolno-pomiarowej,
  • systemów PLC/DCS, SCADA i ESD/SIS
  • sieci przemysłowych i teleinformatycznych
  • układów dystrybucji zasilania dla instalacji i maszyn
  • układów zasilania powietrzem PiA
  • układów napędowych.

Dostarczamy pełną dokumentację projektową w wersji papierowej oraz elektronicznej.

Na życzenie dostarczamy dokumentację w wersji edytowalnej.

Przeprowadzamy digitalizację i aktualizację istniejącej dokumentacji w oparciu o dostarczone materiały oraz inwentaryzacje na obiekcie.

Opracowujemy kompleksowe plany i strategie tworzenia kopii zapasowych wrażliwych danych procesowych.